Novinky

Stanislav Holek-Sten vyplul 11. června 2019 na svou poslední plavbu za daleký obzor. Budeme na něho vzpomínat jako na neúnavného organizátora, který měl vždy na paměti dobro Eskadry a především řady ročníků dětí, které jí prošly. Náš přístav mu vděčí nejen za novou loděnici, ale i za řadu akcí a aktivit, které vymyslel, organizoval a realizoval. Celé skautské hnutí v jeho osobě ztratilo do poslední chvíle aktivního činovníka, jenž svými zkušenostmi a nápady přispíval k prosazování myšlenek a idejí moderního skautingu.
Vy, kdo jste Stena znali, vzpomeňte na něj při tónech večerky.

První červnovou sobotu se uskutečnila plavba z Kravař na loděnici v Kozmicích. Ani krátká bouřka a intenzivní lijavec nedokázal pokazit dobrou náladu, která byla umocněna grilováním a zpěvem trampských písniček.

Zapsal Radim

Nejen jezdit na vodu, ale i udržovat pozemek, sekat trávu a občas prořezat bujnou vegetaci je potřeba.

Na konci května Gustaff s Kenym posekali na loděnici v Martinově trávu, následně se k nim přidali i Radim s Petrou, aby pomohli při prořezání větví a hrabání.

Zapsala Petra

Květnové základní kolo Závodu vlčat a světlušek, tentokrát v pirátských barvách, bylo pro nás zajímavé hned ze dvou důvodů: Za prvé proběhlo na naší loděnici v Kozmicích a za druhé se kromě tradičního hlavního programu uskutečnil i program doprovodný, který znamenal nový prvek tohoto závodu, do kterého se zapojili jak přátelé, tak mnozí z nás, oldskautů. Tento nápad, jak zaplnit hravě, tvořivě a smysluplně volný čas malých závodníků a závodnic v průběhu dne, se setkal s velkým ohlasem. Dík patří všem, kteří svůj volný čas věnovali jak vlastnímu závodu, tak této aktivitě.

V sobotu 21. dubna proběhl tradiční výstup k mohyle Ivančena, kterého se každoročně účastní skauti, trampové či turisté. Naše oldskautské řady se i letos rozšířily, a to o Dalibora-Žabu, který u mohyly složil slavnostní slib. Počasí nám, na rozdíl od loňska, přálo. Bylo příjemně a slunečno.

Zapsala Petra