ZVaS po pirátsku

Květnové základní kolo Závodu vlčat a světlušek, tentokrát v pirátských barvách, bylo pro nás zajímavé hned ze dvou důvodů: Za prvé proběhlo na naší loděnici v Kozmicích a za druhé se kromě tradičního hlavního programu uskutečnil i program doprovodný, který znamenal nový prvek tohoto závodu, do kterého se zapojili jak přátelé, tak mnozí z nás, oldskautů. Tento nápad, jak zaplnit hravě, tvořivě a smysluplně volný čas malých závodníků a závodnic v průběhu dne, se setkal s velkým ohlasem. Dík patří všem, kteří svůj volný čas věnovali jak vlastnímu závodu, tak této aktivitě.

Zapsala Petra

Obrázek: