Přístav Eskadra Ostrava

Vítejte na stránkách Přístavu vodních skautů Eskadra Ostrava, který sídlí v Ostravě-Porubě.

Jako přístav vodních skautů jsme základní organizační jednotkou největší dětské organizace v ČR Junák – český skaut, z.s.. Tato organizace má dlouhou a známou tradici, je členem celosvětového skautského hnutí. Naší hlavní činností je mimoškolní výchova dětí a mládeže. Nejde nám jen o smysluplné využití volného času dětí. Pracujeme s promyšleným výchovným systémem Junáka, který směřuje k rozvoji pozitivních vztahů mezi dětmi, k zájmu o přírodu a její ochranu a především k utváření pevných mravních vlastností a postojů potřebných k prožití bohatého smysluplného života.

Při naplňování výchovných cílů využíváme pobyt a aktivity v přírodě, zejména na vodních plochách a tocích. Vodní aktivity jsou nejen významným výchovným prostředkem, ale svou atraktivitou jsou pro děti i silnou motivací. Děti se účastní různých soutěží a závodů v rámci Junáka, avšak tyto činnosti mají ráz spíše rekreační. Výchovná činnost probíhá celoročně ve čtyřech oddílech rozdělených podle věku a pohlaví (viz oddíly). Děti mají 1 – 2 krát týdně schůzky ve skautském domě Delta na Žilinské ulici 13 v Ostravě - Porubě. Kromě toho oddíly pořádají víkendové výpravy a akce přibližně 1 – 2 krát za měsíc. O jarních prázdninách přístav organizuje společný čtyřdenní pobyt všech oddílů na horách a samozřejmě o hlavních prázdninách mají oddíly dvoutýdenní letní tábor. Oddíly se účastní i různých soutěžních akcí a setkání pořádaných jinými jednotkami, některé akce pro druhé naopak organizuje náš přístav.

V případě zájmu o členství nás prosím kontaktujte na adrese pristav.eskadra@skaut.cz nebo se ozvěte vedoucímu konkrétního oddílu


letak