Naše historie

Náš přístav vznikl roku 1992 jako jedno z prvních skautských středisek Ostravě. V této době jej tvořil 8. oddíl vodních skautů pod vedením Jana Bolka - Efendiho, 5.oddíl vodních skautek pod vedením manželů Vengřinových a posádka roverů. V únoru 1995 byl kapitánem přístavu zvolen Jan Káňa – Keny a v září 1995 vznikl samostatný oddíl vlčat. V roce 1997 odešel dívčí oddíl a utvořil samostatný přístav Poseidon a zároveň v září vznikl 12. dívčí vodní oddíl sdružující vodní žabky pod vedením Jiřiny Holkové – Žoržet.
V roce povodní na Moravě 1997 byla napuštěna právě dokončená přehradní nádrž Slezská Harta. Už v roce 1998 se na jejím břehu naproti Leskovce nad Moravicí konal první tábor a od té doby zde každoročně táboří oddíly Eskadry i oddíly jiných středisek a přístavů či dětských organizací.

V roce 1999 se početný 8.oddíl vodních skautů rozdělil na 3 samostatné oddíly (8., 18. a 28.). Z nich 8. a 18. v roce 2000 z přístavu odešly a utvořily samostatný 3.přístav vodních skautů později zvaný Viribus Unitis.
Přístav Eskadra se rozrůstal a přibývalo mladých lidí v roverském věku. Proto si roveři a rangers v roce 2007 založili 22.pirátský „oddíl Recese“. Ten sice po třech letech zanikl, avšak mladí členové, odchovanci dívčího i chlapeckého oddílu, se stále aktivněji zapojovali do vedení svých „rodných“ oddílů. Generační výměna byla úspěšně dovršena v letech 2013-2016.

Významná data Eskadry

rok 1992 - založení přístavu Eskadra
rok 1997 - od Eskadry se oddělil přístav Poseidon
léto 1998 - první táboření na Slezské Hartě
rok 2000 - od Eskadry se oddělil 3. přístav vodních skautů – nyní Viribus Unitis
listopad 2004 - vznikla roverská posádka "Zkrat" pod hlavičkou 28. Atlantického oddílu
září 2007 - vznikl 22. pirátský oddíl "Recese"
říjen 2009 - založen 14. oddíl oldskautů "Soumaři“
rok 2010 - uvedení do provozu loděnice Kozmice (na hlučínské štěrkovně)
listopad 2010 - zanikl 22. pirátský oddíl "Recese"
září 2016 - vznikl 24. karibský oddíl

Kapitáni přístavu Eskadra

1992 - 1995: Stanislav Hapala - Sandy
1995 - 1998: Jan Káňa - Keny
1998 - 2000: Pavlína Krečmerová roz. Fajkošová - Peggy
2000 - 2004: Jiřina Holková - Žoržet
2004 - 2010: Michal Prauzek - Kolja
2010 - 2016: Helena Káňová - Liška
2016 - dosud: Michal Prauzek - Kolja