28. Atlantický oddíl

Kdo jsme?

Jsme oddíl vodních skautů, tedy kluků ve věku 11 až 15 let. Být vodním skautem znamená nejen sjíždět řeky a plachtit na jezerech, ale také naučit se odpovědnosti za sebe i za jiné, zažít dobrodružství na vodě (i na suchu) a mít skvělou partu kamarádů.

28ao

Co děláme?

  • Výpravy na vodě, souši či s jinými skauty
  • Plachtíme na jezerech
  • Sjíždíme řeky
  • Táboříme v přírodě
  • Outdoorové a jiné sporty
  • Pohybové aktivity, hry a soutěže
  • Učíme se novým věcem
  • Tvoříme
  • Zvelebujeme místo, kde žijeme

Posádky

Oddíl je rozdělen na tři posádky přibližně po pěti členech, které jsou vedeny kormidelníky (skauti ve věku kolem 15 let). Dále je součástí oddílu vedení, které sestává ze sedmi členů.

Schůzky

Scházíme se každý pátek v klubovně Delta Ostravě-Porubě na Žilinské 13. Od 16:00 do 18:00 probíhá oddílová schůzka, kterou mají na starosti vedoucí oddílu. Na oddílovou schůzku navazují schůzky posádkové, které mají na starost kormidelníci. Posádkové schůzky končí v 19:00.

Výpravy

Oddílové výpravy se konají přibližně dvakrát za měsíc. Jedná se o jednodenní nebo vícedenní akce na vodě (řeky či jezera), na horách či jinde v přírodě. Plán výprav na celý půlrok se nachází v sekci Kalendář akcí na našem webu. Konkrétní informace k výpravě (garant akce, časy srazu a návratu, povinné vybavení apod.) jsou zveřejňovány předem v sekci Aktuality - Dodatky na našem webu.

Tábory

Celý rok zakončujeme o prázdninách dvoutýdenním táborem - buď stálým na Slezské Hartě a nebo putovním po některé řece nebo jezerech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Tábor je vyvrcholením skautského roku, kdy se v plné míře ověří získané znalosti a dovednosti nejen vodácké, ale hlavně také skautské.