SETKÁNÍ BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH ČLENŮ U PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ESKADRY

30. výročí založení Eskadry již sice uběhlo, ale covid a nemožnost využití zázemí Loděnice Kozmice
v minulých letech nás přiměly organizovat toto setkání až letos. Budeme rádi, když využiješ možnosti
setkat se s kamarády, zavzpomínat a dozvědět se něco i ze současnosti života v Eskadře.

Termín setkání: 25.5. na loděnici u Hlučínského jezera (Štěrkovna).

Program:

 • Protože považujeme za vhodné, aby bylo maximum času na osobní kontakty, jediným
  pevným bodem bude nástup ve 14 hodin a následné společné foto
 • Zájemci o splutí řeky Opavy z Háje ve Slezsku do Jilešovic, dopoledne před společným
  nástupem, kontaktujte Lišku na e-mailu kanovahelena@seznam.cz
 • K dispozici na jezeře budou lodě jak k plachtění, k projížďce s motorem, tak pramice s pádly
 • Promítání fotografií, videí, prohlídka kronik a historických materiálů
 • Večer si zazpíváme u táboráku, nástroje s sebou
 • Účastníci obdrží almanach k 30. výročí založení Eskadry
 • Vedoucí současných dětských oddílů připravují program pro všechny děti

Stravování:

 • Po celou dobu bude k zakoupení pivo a čepované nealko
 • Ostatní potraviny a nápoje z vlastních zdrojů

Ubytování:

 • Ve vlastních stanech na vymezených plochách

Účastnický poplatek:

 • Účastnický poplatek byl stanoven na 200,- Kč na dospělou osobu
 • Děti do 14 let včetně a registrovaní členové v roce 2024 mají účast bezplatnou

Registrace:

 • Registruj se níže a co nejdříve, nejpozději do 12.5.2024 kliknutím na následující tlačítko:


 • Obdržíš potvrzující e-mail, který bude obsahovat variabilní symbol, který použij při
  placení účastnického poplatku
 • Účastnický poplatek zašli, prosím, na účet: 2200786246/2010. Do zprávy pro příjemce
  uveď své jméno a příjmení a především zaslaný variabilní symbol

Doplňující informace:

 • Preferujeme, pokud účastníci dojedou vlakem či MHD. Parkování bude v omezené míře
  umožněno v sousedních loděnicích
 • Přepošli informaci o srazu na své kontakty, členy Eskadry, přidej do kopie adresu
  sraz@eskadra.cz
 • Detailní pokyny k dojezdu a případné další informace odešleme přihlášeným týden před akcí
  na e-mail z přihlášky