Stene, A-hoj!

Stanislav Holek-Sten vyplul 11. června 2019 na svou poslední plavbu za daleký obzor. Budeme na něho vzpomínat jako na neúnavného organizátora, který měl vždy na paměti dobro Eskadry a především řady ročníků dětí, které jí prošly. Náš přístav mu vděčí nejen za novou loděnici, ale i za řadu akcí a aktivit, které vymyslel, organizoval a realizoval. Celé skautské hnutí v jeho osobě ztratilo do poslední chvíle aktivního činovníka, jenž svými zkušenostmi a nápady přispíval k prosazování myšlenek a idejí moderního skautingu.
Vy, kdo jste Stena znali, vzpomeňte na něj při tónech večerky.

Zapsal Radim

Obrázek: