Oddíly

12. dívčí vodní oddíl

Vychovává děvčata (6-10 let).
Vedoucí: Saša Sikorová
Tel.: +420 724 425 859
Email: 12dvo.eskadra@skaut.cz
Web: http://eskadra.cz/12dvo

14. oddíl Soumaři

Sdružuje dospělé.
Vedoucí: Ing. Radim Adam
Tel.: +420 777 590 212
Email: radim.adam@adam-ova.cz
Web: http://eskadra.cz/soumari

20. oddíl Kadeti

Vychovává chlapce (6-10 let).
Vedoucí: Barbora Všetulová
Tel.: +420 732 820 660
Email: kadeti.eskadra@skaut.cz
Web: http://eskadra.cz/kadeti

24. Karibský oddíl

Vychovává děvčata (11-15 let).
Vedoucí: Anna Glacová
Tel.: +420 732 602 251
Email: 24ko.eskadra@skaut.cz
Web: http://eskadra.cz/24ko

28. Atlantický oddíl

Vychovává chlapce (11-15 let).
Vedoucí: Marek Mika
Tel.: +420 728 130 085
Email: 28ao.eskadra@skaut.cz
Web: http://eskadra.cz/28ao